Missie van onze organisatie:

Wij willen elke hulpvraag ernstig nemen en beantwoorden.

Wij geloven immers dat elke hulpvrager ontwikkelingskansen heeft.

Wij geloven dat elke interactie hulpvrager – hulpverlener beiden groeikansen biedt, rijker en gelukkiger maakt.

Wij willen ons handelen sturen vanuit een grote professionaliteit en met een bezielende teamgeest.

Wij willen dit in alle openheid en samen doen – met allen die met de hulpvrager begaan zijn – en met respect voor hen.

 

Visie van onze organisatie:

Wij willen een regionaal gespecialiseerd diagnose- en behandelingscentrum zijn voor peuters, kleuters en kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen in nauwe samenwerking met de hulpvrager en zijn netwerk. Wij willen daarbij een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

 

Waarden van onze organisatie:

 • geloof in het unieke – de eigenheid van elk individu: hulpvrager – hulpverlener
 • fundamenteel geloof in ontwikkelingsmogelijkheden van elke hulpvrager
 • ons handelen moet:
  • gekenmerkt zijn door planmatigheid
  • gekenmerkt door grote openheid en eerlijkheid
  • gekenmerkt door grote en warme betrokkenheid: informatie - overleg
  • gekenmerkt door een grote alertheid voor nieuwe ontwikkelingen – een kritische bevraging en eventueel de implementatie hiervan
  • ontwikkelingsgericht zijn
  • op maximale integratie gericht zijn
 • respect voor elke religieuze overtuiging van de hulpvrager en hulpverlener – pluralisme
 • respect voor elke veranderende samenlevingsvorm
 • vertrouwen in de hulpvrager – hulpverlener
 • geloof in het recht op zelfontplooiing en geluk als hulpverlener